905907B0-D49C-4AB3-84DF-45721F8319A6 2ECDE0B4-4DAE-4714-A81E-E3C62D87710E 9809C75E-EEAE-4191-B17C-6E9E072D6D91 4BA2D2EE-5930-4076-B1E5-BF4F82D4150C 0877DBE9-B5A4-4A7A-8E4D-86863B6C721A 0005CE21-D3F9-4DE7-8885-2BFFEE11E012 Skip to main content

阿布扎比亚斯岛 W 酒店

  • 于 Garage 餐厅品享美食的宾客

    阿布扎比亚斯岛 W 酒店

    于阿布扎比亚斯岛 W 酒店品尝珍馐美馔

于阿布扎比亚斯岛 W 酒店品尝珍馐美馔

阿布扎比亚斯岛 W 酒店是享受美食和夜生活的理想之选,七家别具特色的餐厅和酒吧随时恭候您的光临。 

安心出行
精彩内容

Outdoor terrace dining at Garage